• Fietsen Vrij

    Fietsen Vrij

F|L mobiliteit

Schakel Fijnland Ronald Soemers van Edusell in voor advies, procesbegeleiding en projectleiding.

Werkvelden

• verkeer en vervoer
• verkeersveiligheid en -educatie
• strategie-ontwikkeling
• bestuurlijke samenwerking

> contact


Ronald Soemers, LinkedIn
bel> 06 51 53 45 22