woorden

‘Waarover je niet kunt spreken, daarover moet je zwijgen.’ (taalfilosoof Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)
Daarom: elk woord overwogen, zelfs het ‘het’ en het ‘en’: