Ervaring

De partners van F|L tekstproducties hebben in 2017 samen 122 jaar ervaring. Dat zijn bijna 45.000 dagen, waarin we meer dan tienduizend teksten schreven en redigeerden. Al die dagen zetten we ons maximaal in voor kwaliteit. En dat doen we nog steeds, met onverminderd enthousiasme. Van jubileumboeken tot magazines, van brochures en nieuwsbrieven tot artikelen voor dagbladen en huis-aan-huiskranten. Van beleidsnotities tot jaarverslagen. En van webmagazines en socialmediacontent tot voice-overteksten voor filmproducties en commercials. Dagen waarin we ons verdiepten in de wensen van onze opdrachtgevers, in hun boodschap, en hoe we die het best aan hun doelgroepen konden doorgeven. Waarin we interviews afnamen, op reportage waren in binnen- en buitenland, ons door beleidsnotities sloegen en waarin we communicatieplannen schreven én uitvoerden. Dagen waarin we eindredactie voerden, websites bouwden, samenwerkten met andere disciplines, karren trokken, paden effenden, pleonasmen ontmantelden en ontelbare puntjes op de i zetten.

Ook hebben we ervaring met tekstproducties over de grens. Zo schrijven en redigeren we Engelstalige teksten voor onder meer brochures, websites, kranten en magazines, en voice-overteksten voor filmproducties. Gezien de toenemende internationale betrekkingen van bedrijven, kan Fijnland tekstproducties ook hierin van betekenis zijn.