Vuile handen

Vuile handen maken zwaar moestuinwerk.