Ronald

Ronald heeft het altijd een beetje druk met allerhande mobiliteitskwesties op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Hij zit veel, te bellen, te overleggen, maar zit nooit stil. Ronald gaat onder meer voor verkeersveiligheid en snelfietsroutes, voor Mercedes en Max Verstappen.