• privacy

privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Onderdeel daarvan is een privacyverklaring waarin je als organisatie aangeeft hoe je omgaat met persoonsgegevens. Hieronder lees je hoe dat in Fijnland gebeurt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam ouders/verzorgers. Daarnaast bestaan er zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Denk aan medische gegevens of andere gevoelige, persoonlijke informatie.

Wanneer registreert Fijnland persoonsgegevens?

  1. Als je ons een bericht stuurt (bijvoorbeeld via e-mail, Whatsapp of via www.fijnland.nl) dan hebben we de beschikking over de gegevens die je op dat moment met ons deelt. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Soms registeren we bijzondere gegevens. Bijvoorbeeld: iemand vertelt ons iets persoonlijks tijdens een interview.
  3. We registreren persoonsgegevens bij het maken en opslaan van facturen, offertes en overeenkomsten.

Wanneer en waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

  1. We bewaren jouw gegevens om met je te communiceren als daar aanleiding toe is. We sturen geen nieuwsbrieven of andere mailings en plaatsen geen cookies.
  2. Bijzondere persoonsgegevens verspreiden we alleen als we dat hebben afgesproken. Bijvoorbeeld in een publicatie. Het tekstbestand met die informatie bewaren we in een archief.
  3. We moeten voldoen aan de verplichtingen jegens de fiscus. Facturen, offertes en contracten bewaren we minimaal 7 jaar.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

De systemen die Fijnland gebruikt (e-mail, website, iCloud), zijn beschermd door unieke, persoonlijke wachtwoorden. Onze computers zijn beschermd met een wachtwoord en voorzien van goede antivirussoftware.

Wat als er toch iets fout gaat?

Mocht blijken dat persoonsgegevens bij ons toch niet goed beschermd zijn geweest, dan informeren we de betrokken personen. Ook melden we zo’n zogenaamd ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie en/of bezwaar

Wil je meer informatie of inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken? Of wil je bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, of wil je je gegevens corrigeren? Stuur dan een e-mail aan leonie@fijnland.nl