BVL-digitaal een feit

geplaatst op 30 juni 2017
BVL-digitaal een feit

30-06-2017 | Het verkeersprogramma Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor basisscholen is gedigitaliseerd. Dat vroeg om veel voorwerk voor en achter de schermen van de BVL-site voor Rian (projectleiding) en Ronald (educatieve inhoud) en Leonie (communicatie).

Een BVL-event om alle scholen te informeren over de veranderingen, tekst en uitleg op de website en via nieuwsbrieven, het inrichten van de online omgeving Mijn BVL, het herschrijven van de BVL-criteria in het activiteitenplan, het vullen van de kennisbank… het is maar een greep uit de werkzaamheden die deze digitaliseringsslag met zich meebracht.

Achtergrond/reden digitalisering

De provincie, het BVL-team en een aantal scholen gingen in 2014 met het EU project STARS aan de slag. Dit project werkte al met een digitaal activiteitenplan. Het pad op weg naar het digitale BVL-activiteitenplan volgde in 2016. Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel is een kwaliteitskeurmerk, met landelijke afspraken als basis. Bij zo’n keurmerk horen formulieren, scores, adviezen, audits en controles. Ook de subsidie die gemeenten voor scholen aanvragen, hangt daaraan vast. ‘Dat kan beter en eenvoudiger’, vond iedereen. Op basis van reacties en tips, in overleg met de andere Labelprovincies en door de ervaringen met STARS, heeft het BVL nu het digitaal activiteitenplan ontwikkeld. Daarmee kunnen scholen sneller en gemakkelijker aan de slag  én zichzelf beoordelen of ze BVL-waardig zijn (gebleven).