One step beyond! voor BiOND

geplaatst op 5 oktober 2022
One step beyond! voor BiOND

Fijnlanders Janine en Lisette zijn naast tekstschrijvers ook moeders van spruiten die allerlei fasen van het onderwijs hebben doorlopen. Dat maakt een onderwijsopdracht altijd extra leuk. 

Zo schrijven wij graag voor BiOND. Dat is de vereniging van begeleiders die in het voortgezet onderwijs en mbo werken. Dus leerling- en studieloopbaanbegeleiders, decanen, mentoren en zorgcoördinatoren. 

Net een stapje extra

Vier keer per jaar krijgen deze onderwijsprofessionals het inspirerende onderwijsblad BiOND Magazine in hun brievenbus. Janine en Lisette zetten daar als schrijvers net een stapje extra voor: “We interviewen wetenschappers over hun boeken, maar pas nádat we hun werk hebben uitgepluisd. We luisteren met gespitste oren naar de ervaringen van leerling- en studentbegeleiders om hun verhaal zo goed mogelijk te vertellen. We struinen urenlang het internet af op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden en geven leerlingen en studenten een stem in de BiOND Studie(keuze)special.”