academie

Zo dus niet:

Fijnland tekstproducties biedt gemeentelijke, provinciale en andere al dan niet ambtelijke organisaties gelegenheid om de schrijfvaardigheid van hun medewerkers – inclusief degenen die deze organisaties extern inhuren – te optimaliseren. Nadat we gezamelijk de piketpaaltjes hebben geslagen, volgen de medewerkers die geïnvolveerd zijn in schriftelijke communicatie een training betreffende het schrijven van brieven, kennisgevingen en andere epistels, met het oogmerk om voor alle publieke bescheiden een uniforme uitstraling te genereren. Ook worden verbeterpunten op de terreinen spelling en grammatica onder de loep genomen.

Hoe dan wel?

Dat kun je leren. Veel organisaties laten hun eigen (afdelings)medewerkers teksten schrijven voor mailings, de website en social media. Maar:

  • Hoe schrijf je een tekst die iedereen begrijpt?
  • Hoe maak je een webpagina die de haastige weblezer pakt?
  • Hoe bereik je dat iedereen in de organisatie dezelfde taal gebruikt?
  • Hoe vermijd je wollig taalgebruik?
  • Hoe stel je een goede tweet op?

Neem contact op

Wij komen dat jou en je collega’s graag uitleggen tijdens een workshop op maat, live of online. En als je dat wilt, maken we er een handboek of schrijfwijzer bij. Laten we eens kennismaken >