Tekstuele ordening voor Ruimte

BRO is een eigenzinnig en ambitieus advies- en ontwerpbureau op het gebied van ruimtelijke ordening. Janine en Leonie zijn verantwoordelijk voor de tekstuele ordening van hun papieren magazine Ruimte.

Met uiteenlopende gedachten, invalshoeken, ideeën en meningen werken de BRO-ers aan creatieve, haalbare oplossingen om de schaarse ruimte in Nederland en België vorm te geven. Die intelligente, brede kijk op vraagstukken uit het werkgebied blijkt uit artikelen van de adviseurs. Die publiceert BRO periodiek in het magazine Ruimte >

Uit handen

Het schrijven van die artikelen kost de adviseurs (te) veel tijd. Daar schieten Leonie en Janine te hulp. Vanaf Ruimte nummer 68 stroomlijnen we het vergader-, redactie- en schrijfproces: geven richting aan de redactievergadering, nemen interviews af en herschrijven teksten van adviseurs. Zodat zij met een gerust hart hun pennenvruchten uit handen kunnen geven en meer tijd overhouden voor hun kerntaken.