verkeersveiligheid

Zeer zinvol. Zo kijkt Fijnlander Janine aan tegen het werk dat ze in 2016 overnam van Leonie voor het team verkeersveiligheid van de provincie Noord-Brabant.

Het beleid verandert, mensen die het uitvoeren volgen elkaar op. De constante is de onverminderde inzet om Brabant verkeersveiliger te maken en te houden. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Janine werkt in het team verkeersveiligheid aan het vertalen van communicatie-advies van naar tekst en beeld. Op websites, in kranten en via social media maakt het team het beleid zichtbaar. Initiatieven, uitdagingen en successen op het gebied van verkeersveiligheid krijgen zo meer bekendheid. De communicatie is bestemd voor partners, bestuurders en verkeersdeelnemers.

het NUL-nieuws

Elke twee maanden verschijnt het NULnieuws. Met nieuws en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en het themajaar.

verslag en foto’s

Tal van bijeenkomsten, projecten, activiteiten en inspiratiesessies krijgen een (beeldend) verslag dat via diverse kanalen zijn weg vindt in heel Brabant.