Zuiderwaterlinie

Het is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. Toch is de Zuiderwaterlinie nog relatief onbekend. 

De provincie wil daar verandering in brengen. En schakelde Fijnland in om te ondersteunen in de communicatie. Naast de website >, waarvoor Lisette, Leonie en Janine de teksten schreven van alle bezienswaardigheden in en om de 11 vestingsteden, heeft zicht dat geuit in:

de inspiratieatlas

de inspiratieatlas

De inspiratie-atlas Zuiderwaterlinie, ‘een open boek’. Een prachtig product van Fijnlandse samenwerking: Lisette, Leonie en Janine hielden interviews, schreven themateksten en redigeerden essays. Janine verzorgde coördinatie en traffic, Leonie voerde de eindredactie.
e-mail nieuwsbrief

e-mail nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief over de Zuiderwaterlinie met Fijnlandse handtekening kwam in het voorjaar van 2016 uit. Sindsdien schrijven Janine en Lisette de teksten, en verzorgt Leonie deels de eindredactie en de vormgeving.