Utrecht en de 7 uitvoeringsprogramma’s

Of we er tijd voor hadden, en zin in. Het redigeren van 7 uitvoeringsprogramma’s (UVP) voor het domein mobiliteit van de provincie Utrecht. Weet ook: nog niet alle documenten zijn af. En ze moeten voor het einde van de maand bij Gedeputeerde Staten liggen. Vormgegeven en wel…

Tijd? Dat maak je voor zo’n prachtige opdracht. En zin? Altijd. Heerlijk om de tanden te zetten in complexe, relevantie materie. Zo’n omvangrijke klus waarbij duidelijk is dat er nog veel onduidelijk is, daar begin je gewoon aan. Met de eerste concepttekst die binnenkomt. En dan de volgende. Waarin je dingen tegenkomt, die je toch ook graag doorvoert in die eerste. En zo door, en weer terug, over en weer.

Herschrijven en schrappen

Wat we deden? Ervoor zorgen dat alle 7 UVP’s nu in dezelfde toon en stijl, prettig leesbaar en inhoudelijk kloppend zijn. Met vooral aandacht voor consequente opbouw van hoofdstukken en uniform taalgebruik, tot en met de leestekens toe. Dat betekende veel herschrijven en veel dubbele informatie schrappen. En af en toe een kritische noot in het opmerkingenveld van de rechterkantlijn. Omdat bijvoorbeeld iets op pagina 12 van het ene UVP iets op pagina 27 van het andere UVP tegensprak.

Veel verschillende versies

Op een gegeven moment liepen er veel verschillende versies door elkaar heen. Een geredigeerde versie met allerlei opmerkingen voor de projectleider, die daarop weer reageerde met een .2-variant. En dan wij weer ons dingetje er overheen, en weer retour. Zo hadden we op een gegeven moment minimaal 2 versies van alle UVP’s in de lucht.

7 UVP’s op een rijtje

En natuurlijk is het allemaal helemaal in orde gekomen. En op tijd. En keurden Gedeputeerde Staten ze allemaal goed. Hieronder de 7 uitvoeringsprogramma’s mobiliteit op een rijtje, met dank aan Marc Schenk en de 7 projectleiders voor de fijne samenwerking :

  1. fiets
  2. openbaar vervoer
  3. verkeersveiligheid
  4. goederenvervoer
  5. wegen en vaarwegen
  6. multimodale knooppunten
  7. smart mobility